AJOKOULUTUS

Ajokoulutus – liikenneturvallisuustyö osana yritystoimintaa

Liikenneturvallisuustyö on pitkäjänteistä toimintaa sekä tärkeä osa työturvallisuutta. Tarjoamme erinomaiset ratkaisut yrityksille, joilla liikenneturvallisuustyö on osa yrityksen toimintastrategiaa. Liikenneturvallisuustyön koulutuspakettimme ovat suunniteltu toteutettavaksi peräkkäisinä koulutuksina, mutta ne toimivat myös yksittäin. Koulutuksiin pystytään yhdistämään myös seurantaa haluamallanne tavalla ja seuraavissa koulutusjaksoissa voidaan reagoida aina kulloisenkin tarpeen mukaisesti. Tällöin suosittelemme Liikennemaailman Räätälöityä koulutusta.

Ennakoiva Ajo

Ennakoiva Ajo on koulutus, joka lisää turvallisuutta työhön, työmatkoihin sekä vapaa-aikaan ja se sopii kaikille autolla liikkuville. Kurssi on kehitetty parantamaan erityisesti työyhteisöjen liikenneturvallisuutta, mutta se sopii myös muille oman ajotaitonsa kehittämisestä kiinnostuneille.

Ennakoivan ajon koulutuksen tavoitteena on saada kuljettaja pohtimaan sitä, kuinka vastuullisesti hän suhtautuu ajamiseensa ja miten hän toimii liikenteessä. Lisäksi kuljettaja saa uusia näkökulmia sekä toimintamalleja ajamiseensa. Osallistujia tuetaan sitoutumaan toimintatapojensa jatkuvaan arviointiin ja muuttamiseen.

Koulutus sisältää

 • Ennakkotehtävän
 • Koulutuspäivän (6tuntia)
 • Palautekirjeen

Ennakoivan ajon koulutukseen on mahdollista lisäksi liittää esimerkiksi ratakoulutusta tai kommentoivaa ajoa.

Liikennemaailman Ennakoivan ajon koulutus perustuu Liikenneturvan Ennakoivan Ajon Koulutukseen (EAK®).

Tunnista Riski

Tunnista riski on koulutus, joka lisää turvallisuutta työhön, työmatkoihin ja vapaa-aikaan. Koulutus soveltuu kaikille autolla liikkuville ja se on kehitetty parantamaan liikenteessä liikkuvien autoilijoiden riskien tunnistamista ja niiden ennaltaehkäisemistä.

Koulutus soveltuu jatkokoulutuksena Ennakoivan Ajon koulutukseen tai erillisenä koulutuksena. 

Tunnista riski -koulutuksen tavoitteena on saada kuljettaja pohtimaan liikenteen eri riskejä, sekä kuinka vastuullisesti hän suhtautuu riskeihin liikenteessä. Lisäksi kuljettaja saa uusia näkökulmia ja toimintamalleja ajamiseensa. Osallistujia tuetaan sitoutumaan toimintatapojensa jatkuvaan arviointiin ja muuttamiseen.

Koulutus sisältää

 • Ennakkotehtävän
 • Teoriakoulutusta 4 tuntia
 • Ajokoulutusta 4 tuntia: Riskien tunnistaminen liikenteessä (2h( sekä rataharjoittein (2h)

Tunnista riski -koulutukseen on mahdollista lisäksi liittää esimerkiksi pimeän ajon koulutusta.

Toimi Oikein

Toimi oikein on koulutus, joka on suunniteltu kehittämään liikenteessä liikkuvien autoilijoiden toimintatapoja hätätilanteessa. Se lisää turvallisuutta työhön, työmatkoihin ja vapaa-aikaan ja koulutus soveltuu kaikille autolla liikkuville.

Koulutus soveltuu jatkokoulutuksena Ennakoivan ajon koulutukseen ja Tunnista riski -koulutukseen tai erillisenä koulutuksena. 

Toimi oikein -koulutuksen tavoitteena on saada kuljettaja pohtimaan omien valintojen merkitystä hätätilanteessa. Koulutuksen jälkeen hän ymmärtää perusteet, minkä avulla pystyy hätätilanteessa toimimaan. Lisäksi hän ymmärtää ajoneuvotekniikan vaikutuksen ajosuoritteeseen, sekä mitä mahdollisuuksia uusi ajoneuvotekniikka antaa hätätilanteeseen. Koulutuksen aikana harjoittelemme tyypillisimpiä hätätilanteita. 

Koulutus sisältää

 • Teoriakoulutusta 2 tuntia
 • Ajokoulutusta ajoharjoitteluradalla 3 tuntia

   

  Toimi oikein -koulutukseen on mahdollista lisäksi liittää esimerkiksi SPR:n Hätäensiapu tai EA-koulutusta.

Räätälöity koulutus

Räätälöity koulutus tarjoaa kohdennettua koulutusta. Mikäli ette löytäneet koulutuspaketeista tarpeitanne vastaavaa koulutusta, tai huomaatte omassa ajoneuvoseurannassa tarvetta kohdentaa koulutusta, niin silloin räätälöity koulutus vastaa teidän tarpeisiinne.

Ajokoulutus voi sisältää

 • Ratakoulutusta
 • Riskianalyysi
 • Kommentoiva ajo (Painopiste koulutuksessa voidaan määritellä tarpeidenne mukaan, esim. taloudellinen ajo, riskien tunnistaminen, yms.)
 • Pysäköinti/peruutus (tällä hetkellä suurin osa korvattavista ajoneuvovahingoista tapahtuu pysäköitäessä)
 • Kuormaus ja sen vaikutus ajoneuvon hallintaan

Teoriakoulutus voi sisältää

 • Ennakoiva ajo
 • Riskien tunnistaminen
 • Toiminta onnettomuuspaikalla
 • Auton hallinnan perusteet ja ajoa helpottavat laitteet
 • Liikennesäännöt
Liikennemaailma-3-L
 • Liikenneopettaja
 • Liikenneturvan EAK ® kouluttaja

”Osumatta paras”