Suunnista Liikennemaailmaan

Tutustu Liikennemaailman laajaan
liikenneturvallisuustyön valikoimaan.

Liikenneturvallisuustyö on pitkäjänteistä toimintaa. Sujuva ja turvallinen liikenne on yksi tärkeämmistä palasista yhteiskunnan sujuvassa toiminnassa. Ilman liikennettä jokapäiväinen arkemme yksinkertaisesti lakkaisi toimimasta. Esimerkkinä välttämättömät tarvikkeet kuten elintarvikkeet, vaatteet taikka muut arjen käyttötarpeet eivät kulkeutuisi kauppaan. Suurin osa työntekijöistä ei pääsisi työpaikoilleen, eikä esimerkiksi sähkö ja vesi olisi käytettävissämme. Yhtäkkiä olisimme ilman sähköä ja toimivaa internet-yhteyttä, jolloin etätyökin kävisi mahdottomaksi. Toimivaa ja turvallista liikennettä tarvitaan, jotta pyörät pyörisi… ja Suomi siinä mukana. 

Liikennemaailma on tehnyt pitkäjänteisesti työtä liikenneturvallisuuden eteen jo vuodesta 2001 saakka. Olemme erikoistuneet kuljettajan terveydentilan muutoksien vaikutuksien arviontiin. Tarjoamme eri ajokyvyn arviointeja sekä apuhallintalaite kartoituksia. Palvelutarjonnasta löytyy myös ajokoulutusta yrityksille, joko yksittäisinä tai eri koulutusjaksoista koostuvina koulutuksina. Tutustu alla olevaan palvelutarjontaan.

Ajokyky

Ajokyky ja ajotaito tarkoittavat eri asioita, mitkä termeinä kuitenkin usein sekoittuvat keskenään. Ajotaidolla tarkoitetaan omien kokemuksien kautta hankittua tietoa ja taitoa toimia liikenteessä.

Ajokyvyllä tarkoitetaan ihmisen toimintakykyä liikenteessä. Ajokyky saattaa heikentyä sairastumisen, onnettomuuden seurauksen tai ikääntymisen myötä. Ajokykyyn sisältyy mm. näkökyky, motoriikka ja kognitio.  Eri sairaudet vaikuttavat eri tavoin ajokykyyn. Ajokyvyn arvioinnin aikana seurataan sairauden aiheuttamien toimintakyvyn muutosten vaikutusta tutkittavan ajamiseen.

Ajokoulutus

Liikenneturvallisuustyö on pitkäjänteistä toimintaa sekä tärkeä osa työturvallisuutta. Tarjoamme erinomaiset ratkaisut yrityksille, joilla liikenneturvallisuustyö on osa yrityksen toimintastrategiaa. Ajokoulutuspakettimme ovat suunniteltu toteutettavaksi peräkkäisinä koulutuksina, mutta ne toimivat myös yksittäin. Koulutuksiin pystytään yhdistämään myös seurantaa haluamallanne tavalla ja seuraavissa koulutusjaksoissa voidaan reagoida aina kulloisenkin tarpeen mukaisesti. Tällöin suosittelemme Liikennemaailman Räätälöityä koulutusta.

Liikennemaailma-3-L